Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 20 януари 2020 г.

Силно присъствие от Търнак на тазгодишната краеведска конференция във Враца

На 20 ноември се проведе XVI регионална краеведска конференция, организирана от Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца и Регионално управление по образованието - Враца. От Търнак взеха участие Виолета Кръстева с материал за фотографката Елена Йотова, Велислава Кръстева и Борислава Недкова от клуб "Роден край", които представиха историята на театралната дейност в търнак, и Маргарит Тасков, който представи историята на Професионална гимназия по облекло "Ел. Багряна" - Бяла Слатина.


Няма коментари:

Публикуване на коментар