Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 20 януари 2020 г.

Читалището спечели проект за нови книги

В края на годината читалище "Васил Левски 1899" спечели проект за закупуването на 124 книги на стойност 1030 лв. Финансовата подкрепа е от Министерство на културата по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".

Няма коментари:

Публикуване на коментар