Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 11 септември 2020 г.

Поздрав за 24 май от клуб "Роден край"

 Участници от клуб "Роден край" изготвиха презентации - поздрав към учителите от ДГ "Детелина" и ОУ "Г. С. Раковски". 

Няма коментари:

Публикуване на коментар