Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 11 септември 2020 г.

Пенсионерски клуб "Пчелина" взе участие в общински фестивал

 На 10 септември певческата група при пенсионерски клуб "Пчелина" взе участие в Общински песенен фестивал на клубовете на пенсионера и инвалида, който се провежда в рамките на Панаирните дни в
Бяла Слатина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар