Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 13 юни 2022 г.

Участие на ученици във фестивал във Велико Търново

 На 3 юни ученици от ОУ ”Г.С.Раковски” с.Търнак взеха участие във фестивал “Отворено сърце” в гр.Велико Търново.


Няма коментари:

Публикуване на коментар