Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 13 юни 2022 г.

Участие в Сухаче

 На 11 юни танцов състав "Аира " и Певческа група "Пчелина" взеха участие в Национален Фолклорен Фестивал "Ехо от Северозапада" с. Сухаче.

Няма коментари:

Публикуване на коментар