Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 29 юли 2022 г.

Ученици на лагер в Банско

 Ученици от ОУ "Г. С. Раковски" отидоха на седмичен лагер в Банско, организиран от ръководството на училището.


Няма коментари:

Публикуване на коментар