Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 22 юли 2022 г.

Връчване на удостоверенията в ОУ "Г. С. Раковски"

На 15 юни тържествено бяха връчени удостоверенията за завършен клас на учениците от ОУ "Г. С. Раковски" в Търнак.
Няма коментари:

Публикуване на коментар