Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 8 март 2023 г.

Панел "Социално предприемачество"
 На 4 февруари бе поредната среща по проект "Младежки форум с. Търнак", финансиран от Европейският корпус за солидарност. Темата на панела бе "Социално предприемачество", а гост-лектор  - Цвети-Слава Асенова, управител на "Бримки" ЕООД, гр. Враца.

В рамките на панела се проведе и брейнсторминг за набиране на идеи за бизнес идеи, свързани с социално предприемачество. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар