Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 15 март 2023 г.

"Аира" с участие в Бяла Слатина

 На 1 март танцов състав "Аира" все участие в общински концерт на читалищата по повод Деня на самодееца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар