Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 27 януари 2011 г.

Празник и в ОУ "Г. С. Раковски"

Няма коментари:

Публикуване на коментар