Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 5 април 2011 г.

"Голямото четене" в ЦДГ "Детелина"

От 21-25 февруари в ЦДГ "Детелина" с. Търнак се проведе инициативата "Голямото четене". По инициатива на ръководството на детската градина през цялата седмица родители изявилии желание се изреждаха да четят приказки на децата. Инициативата бе посрещната с много ентусиазъм и от страна на родителите и от страна на децата. С голям интерес децата слушаха приказките и след това откриваха поуката, която те съдържаха.

Няма коментари:

Публикуване на коментар