Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 21 април 2011 г.

Кметството се включи в почистването на Търнак

От 18-21 април бе организирано всеобщо почистване на село Търнак. В инициативата се включиха и служителите на Кметство - с. Търнак. Бяха разлепени предварително съобщения, с които се призоваваше населението да се присъедини към кампанията.
Заедно с хората, ангажирани с почистването бяха изчистени: главният път на влизане от посока гр. Червен бряг, част от гробищния парк, улиците към сградите на училищата и читалището. Бяха боядисании бордюрите на главните улични артерии.
Кметство - с. Търнак изказва благодарности на всички, които се включиха в акцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар