Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 8 юли 2011 г.

Поредна среща по стратегията на МИГ

На 29 юни в Кметство - с. Търнак се проведе поредната среща със земеделски производители, животновъди, представители на местния бизнес и жители на с. Търнак, и представители на земеделското министерство за набиране на проектни фишове по изготвянето на стратегия на Местната инициативна група.
Направени бяха допълнителни разяснения и уточнения по работата на МИГ-а.

Няма коментари:

Публикуване на коментар