Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 20 декември 2011 г.

Обучение на родители по проект

Няма коментари:

Публикуване на коментар