Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 20 декември 2011 г.

Здравна беседа за магнитотерапия


На 20 декември в помещението на пенсионерския клуб представители на немската фирма "Медилайф" проведоха здравна беседа с жители на с. Търнак. Организатор на срещата бе Кметство - с. Търнак, в лицето на кмета Илка Тодорова и главния специалист Бойка Лалова.
Презентаторът Димитър Атанасов представи функциите и значението на магнитотерапията, и продуктите на фирмата - магнитотерапевтични постелки за легло и пояси за тяло.
Лекторът представи и нуждата от профилактични прегледи като цитира думите на проф. Пирогов: "1% профилактика = 50% лечение".
В края на беседата Илка Тодорова отправи благодарствени думи за изнесената беседа и ползата от това, което хората научиха за магнитотерапията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар