Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 20 декември 2011 г.

Търнак вече и с Дамски клуб

На 15 декември в помещението на пенсионерския луб се проведе учредително събрание на Дамски клуб в Търнак. На срещата присъстваха 8 дами.
Гости бяха Илка Тодорова - кмет на с. Търнак, Силвия Първановска – старши експерт "Образование, култура, здравни и социални дейности" в Община Бяла Слатина и ръководството на Пенсионерски клуб „Пчелина” – с. Търнак.
Събранието бе открито и ръководено от Илка Тодорова, която сподели: "Искам да ви поздравя за това, което днес заедно с вас създаваме. Много се вълнувам! Аз съм била председател на жените и знам каква сила са те! Искам да ви пожелая да се разраствате и да израствате, да работите за селото и неговото развитие и най-вече за запазването на училището и задържането на младите хора в Търнак".
За председател на клуба бе избрана Силвия Генчева, за зам. председател Снежана Момчилова, за секретар Виолета Кръстева, а за касиер Бистра Драганова.
За име на клуба се избра "Каприз".
Дамите от новия клуб получиха подарък от Илка Тодорова руло, което по нейни думи символизира тортите, които да присъстват на бъдещите рожденни дни на Дамския клуб.
Изненада имаше и от страна на мъжките половинки на членуващите в клуба, които в съучастие с Илка Тодорова бяха подготвили елха, играчки и герлянди, с които да се украси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар