Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 22 март 2012 г.

Отчетно събрание на НЧ "Васил Левски - 1899"

На 17 март се проведе годишното отчетно събрание на НЧ "Васил Левски - 1899" - с. Търнак.
Отчети представиха председателят на читалищното настоятелство Георги Цанков, председателят на проверителната комисия Стоян Цанковски, който престави и счетоводният отчет поради отсъствие на счетоводителката. Последният отчет бе на секретар-библиотекарят Теменужка Недкова за дейността и състоянието на библиотеката.
На събранието бяха отбелязани наболели въпроси като състоянието на покрива на читалището, състоянието на тавана в музея, липсата на средства за хореографи и корепетитори за самодейните състави.
С пълно мнозинство бяха приети новите членове на читалището, някои от които нямат навършени 18 години и ще имат право на съвещателен глас. И се изказа мнението, че е добре младите да се привличат като членове на читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар