Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 2 март 2012 г.

Обучение за родители в ОУ "Г. С. Раковски"

На 26 февруари в сградата на прогимназиален етап на ОУ "Г. С. Раковски" - с. Търнак се проведе комуникативен тренинг за родители на ученици от ОУ "Г. С. Раковски" и на деца от ЦДГ "Детелина" - филиал с. Търнак.
Тренингът бе ръководен от старши експерт по начално образование към РИО - гр. Враца Пламенка Ангелова. Обсъдени бяха две теми: "Образователният статус на ромската общност в България" и "Образователни проблеми на ромската общност", като бяха засегнати и проблемите, характерни за ромите в с. Търнак.
Тази среща бе част от проекта на ОУ "Г. С. Раковски" и ЦОИДУЕМ - гр. София "Ефективно партньорство за пълноценна интеграция", по който ЦДГ "Детелина" е партньор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар