Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 31 май 2017 г.

150 години училище в Търнак

От 14 април до 11 май в ОУ "Г. С. Раковски" се проведоха редица мероприятия, свързани с отбелязването на 150-годишнината от създаване на първото светско училище в селото.
На 11 май се състоя тържественото честване на юбилея, на който присъстваха както настоящи и бивши учители от училището, така и директори на училища от община Бяла Слатина, представители на Регионално управление на образованието - гр. Враца, на Общинска администрация - Бяла Слатина, ТВ "Скат" и др.
Доклад за историята на училището представи директорът на училището Людмил Николов. Ученици от училището поздравиха гостите с кратка програма. Подредена бе архивна изложба от предмети и документи, свързани с училищния живот през годините. Празникът завърши с коктейл за всички гости и торта за юбилея.

Няма коментари:

Публикуване на коментар