Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 31 май 2017 г.

Последен учебен ден

На 31 май в двора на начален етап на ОУ "Г. С. Раковски" се проведе тържество за завършване на учебната 2016/2017 г. С кратък рецитал бяха изпратени учениците от четвърти клас. Празникът продължи съвместно с читалището с рисунки на асфалт. Децата бяха зарадвани и с лакомства и сок, по повод предстоящия Ден на детето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар