Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 31 май 2017 г.

Сребърен медал от фестивал

На 25 май танцовият състав при читалището взе грамота, диплома за отлично представяне и сребърен медал от XV регионален многожанров фестивал за художествена самодейност на инвалиди в Плевенския регион "Бреница пее и танцува" с. Бреница, а певческата група при Пенсионерски клуб "Пчелина" бе удостоена с грамота и диплома за отлично представяне.


Няма коментари:

Публикуване на коментар