Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 28 май 2018 г.

Клубове по интереси

На 20 април в ОУ "Г. С. Раковски" се проведе тържество за представяне на клубовете по интереси.
Няма коментари:

Публикуване на коментар