Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 28 май 2018 г.

Участие в Галиче

На 5 май танцовият състав при читалище "Васил Левски 1899" взеха участие в предизборен концерт в Галиче.

Няма коментари:

Публикуване на коментар