Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 28 май 2018 г.

Участие в Лазарово

На 11 май танцовия състав при Народно читалище "Васил Левски 1899" и певческата група при Пенсионерски клуб "Пчелина" взеха участие в тържествен концерт в Лазарово.

Няма коментари:

Публикуване на коментар