Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 9 декември 2022 г.

Обучение по медийна грамотност

 На 12 ноември се проведе тренинг "Медийна грамотност" с лектори Виолета Кръстева и Маргарит Тасков по проект “Младежки форум с.Търнак”, финансиран от Еврапейски корпус за солидарност. Участниците бяха разделени на групи и работиха по индивидуални задачи

.

Няма коментари:

Публикуване на коментар