Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 9 декември 2022 г.

Ученически театър гостува в Търнак

 На 26 ноември  театралните празници продължиха с участието на ученици от СУ "Васил Левски" - гр. Бяла Слатина с постановката "Има ли смисъл да утепваме мечка", с режисьор Иво Пешев. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар