Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 9 декември 2022 г.

Театър Враца гостува в Търнак

 
На 25 и 26 ноември Театър Враца гостува в Търнак с постановките "Извън контрол" и "Макс катеричката"

по проект "Театърът е магия", финансиран по "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО" на Национален фонд „Култура”. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар