Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 3 юни 2011 г.

Търнак с участие в Бутан


Няма коментари:

Публикуване на коментар