Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 22 юни 2011 г.

"Златна есен" посетиха "Етъра"

Няма коментари:

Публикуване на коментар