Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 26 май 2016 г.

120 години с магията на театъра

На 18 май в големия салон на НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак се проведе честване на 120 години театрална дейност в селото. Празникът бе част от проект "120 години с магията на театъра", реализиран по програма "Участвам - Дарявам - Променям" на Сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина, финансиран от Фондация "Америка за България".
На празника бе представена кратка летопис на театралната дейност през годините, представен бе и кратък филм със спомени на бивши театрални дейци, както и подготвяната в рамките на проекта пиеса "Седанка" по мотиви на Иван Вазов. Пиесата бе първата сценична изява на създадения по проекта Младежки театрален състав "Светулка".


Няма коментари:

Публикуване на коментар