Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 26 май 2016 г.

Общинска асамлея

На 13 май ученици от ОУ "Г. С. Раковски" с. Търнак взеха участие в Общинската асамблея на детското и ученическо творчество в гр. Бяла Слатина. Децата представиха кратка музикална програма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар