Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 26 май 2016 г.

Участие на ученици от ОУ "Г. С. Раковски" в "Златното петле"

Няма коментари:

Публикуване на коментар