Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 26 май 2016 г.

ЦДГ "Детелина" с проект

На 25 април се проведе открита среща в ЦДГ "Детелина" - филиал с. Търнак за представяне на проект "Уча и играя, искам аз да зная", който се изпълнява по програма "Участвам-Дарявам-Променям", администриран от Сдружение "Първи юни", гр.Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" пред учители, родители и общественост. Директорът на учебното заведение Мариета Иванова откри събитието и представи целите на проекта в посока въвеждане на нови интерактивни технологии и играчки, за по-добро качество на  образователно-възпитателния процес. Децата преставиха своите знания за работа с новите интерактивни роботи-играчки "пчелички", които ще обогатяват и разнообразяват тяхната работа в градината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар