Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 28 април 2022 г.

Читалището инициира преписване на "История славянобългарска"

 На 20 април читалище "Васил Левски" стартира кампания за преписване на "История славянобългарска". Инициативата е по пово 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на "История славянобългарска".
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар