Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 7 април 2022 г.

Деца на екскурзия до Троянския манастир

На 2 април ОУ "Г. С. Раковски" организира екскурзия за своите ученици до Троянския манастир и Природонаучния музей в с. Черни Осъм.


Няма коментари:

Публикуване на коментар