Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 28 април 2022 г.

Лазарки се събраха на реката

На 16 април Неформална група"Младите за Търнак", читалище "Васил Левски 1899" и Кметство Търнак празнично отбелязаха Лазарица с поздрав от танцов състав "Аира" и пресъздаване на обичая "Кумичене". Ива Георгиева беше избрана за кумица.


Няма коментари:

Публикуване на коментар