Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 28 април 2022 г.

Пролетен празник в детската градина

 На 21 април в ДГ "Детелина" бе организиран празник, посветен на предстоящите празници.


Няма коментари:

Публикуване на коментар