Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 27 май 2011 г.

"Златна есен" посрещнаха гости от Кнежа

Няма коментари:

Публикуване на коментар