Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 3 май 2011 г.

Културен клуб "Златна есен" отбеляза 15 години от създаването си

в. Вестител

15 години от създаването на Културен клуб на пенсионера „Златна есен”, празнуваха на 27 април, хората от третата възраст в с. Търнак. Гости на тържеството бяха: Цветан Минков – председател на Централния съвет към Съюза на пенсионерите в България, Коца Монева – председател на общинската Организация и на ККП „Бела Слата”, гр. Бяла Слатина, Силвия Първановска – ст. експерт Здравни и социални дейности в общината, Анелия Карабенчева – нотариус, Петър Симеонов – председател на кооперация в с. Търнак и Павлина Иванова – общински съветник.
С „Честит празник Европейски пенсионери!”, започна литературно – певческата програма на пенсионерски клуб „Златна есен”. Поздравителни адреси бяха прочетени от Коца Монева, Цветан Минков, Цецка Занкова, Илия Неновски. От името на инж. Василев – кмет на община Бяла Слатина, пенсионерите бяха поздравени, от г-жа Силвия Първановска, която им връчи и кошница с цветя. Много подаръци, балони и цветя имаше за старите хора. С кръшни хора и богата трапеза продължи празненството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар