Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 27 май 2011 г.

Изложба за 24 май

На 20 май пред Кметство - с. Търнак бе подредена изложба на старобългарска летопис. Бяха показани инициали, с които е украсявана старобългарската книга и някои от най-известните Старобългарски писмени паметници - Томичовия псалтир, Асеманиевото евангелие, Манасиевата хроника, Зографското евангелие, Хилендарски листове.
Изложбата бе организирана от Кметство - с. Търнак, като част от празниците, посветени на 24 май. Експонатите проследяваха прехода между глаголицата и кирилицата и еволюционното развитие на българската азбука.
Хората с интерес се спираха да разгледат и с интерес зачитаха изнесената информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар