Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 30 май 2011 г.

50 години ЦДГ с. Търнак


в. "Вестител"
ЦДГ с. Търнак празнува на 27 май 2011 година, Читалище "Васил Левски - 1899" своя петдесети рожден ден.
Половин вековен юбилей, през който детската градина е запазена територия за децата в с. Търнак. Детското заведение е съградило и продължава да изгражда стотици характери, възпитало е и обучило поколения деца. Като социална институция тя достойно изпълнява през годините своята важна обществена поръчка – подготвя подрастващите в за училището и живота.
Прелиствайки летописната книга, г-жа Мариета Иванова – директор на ЦДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, чиито филиал е ЦДГ с. Търнак, събуди мили спомени напомнящи за хора и събития от по-далечното и по-близко минало.
Чудният свят на детското ежедневие се осигурява и реализира от екип от професионалисти, изграждащи онази визия на ЦДГ с. Търнак, която я прави не само успешно конкурентноспособна, но и предпочитано място за деца и родители, сподели директорката.
Тук се осигурява образователно-възпитателен процес с високо качество, който включва: качествена задължителна предучилищна подготовка на децата за успешен старт в училище – наша отговорност; осигуряване възможност на всички деца за достъп и равен шанс за успешно училищно обучение; стимулиране развитието на детето и приоритет на доминиращата дейност в предучилищна възраст – играта; възпитаване и приобщаване към културните ценности, традиции на нацията и света.
Основни приоритети в работата на амбициозния екип на детската градина са: утвърждаване на модерно предучилищно възпитание при зачитане на традициите и собствения имидж на детското заведение; гарантиране на привлекателно за децата и семейството възпитание и обучение съобразно държавните образователни изисквания и създаване на оптимални усло-вия за това; ценностно ориентирани и нравствено богати личности; работа в екип за оптимално използване на наличните ресурси; избор и приложение на разнообразни образователни стратегии и техники, необходими за целите на обучението осигуряващи равен шанс и качество.
Гости на тържественото честване на юбилея бяха: Маргарита Стоевска – директор Дирекция „Образование, култура, здравни и социални дейности” в Община Бяла Слатина, Георги Кирков – Кмет на с. Търнак, директори от всички детски учебни заведения на територията на общината.
Присъстващите гости, родители и деца аплодираха бурно, с много усмивки и веселие изпълненията на малчуганите – възпитаници на детската градина. Музикално-поетичната програма, продължила повече от час и половина, завърши с поздравления и много подаръци. Поздравителни адреси бяха прочетени от името на инж. Венцислав Василев – Кмет на Община Бяла Слатина, Кметство с. Търнак, ЦДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, ОДЗ „Слънчице” гр. Бяла Слатина, ЦДГ „Червена шапчица” с. Габаре, ЦДГ „Радост” гр. Бяла Слатина и ОУ „Г.Ст. Раковски” с. Търнак.
Вече 50 години в с. Търнак не само се подготвят децата за училище, но и се запазва самоценността на детството, което е важно условие да бъдат децата умни, весели, щастливи.
Историята на ЦДГ с. Търнак не свършва до тук – тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители. Екипът на детското заведение бди над детството и знае, че утре децата ще му пишат оценка за своето бъдеще.

Няма коментари:

Публикуване на коментар