Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 18 октомври 2022 г.

Участие в есенен празник в Бяла Слатина

 На 10 септември танцов състав "Аира" всеза участие в есенен празник в Бяла Слатина, организиран от МИГ - Бяла Слатина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар