Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 17 октомври 2022 г.

Настолни игри в читалището

 На 30 август младежи от Търнак играха настолни образователни игри като бяха разделени на три отбора. “Околосветско пътешествие”, “Опознай България”, “Игра на думи” са част от игрите. Инициативата е часто т седмицата на НГ "Младите за Търнак".


 


Няма коментари:

Публикуване на коментар