Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 17 октомври 2022 г.

Участие в Търнава


 Танцов състав "Аира" и Певческа група "Пчелина" взеха участие във фолклорния фестивал "Ехо в родния край - Георги Горелски" с. Търнава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар