Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 17 октомври 2022 г.

Кино вечер в читалището

 На 24 август по инициатива на НГ "Младите за Търнак" се проведе кино вечер в читалището. С гласуване бе избран филма "Бързи и яростни" 9. Вечерта мина при голям интерес. Младежите събраха 153.50 лв. от входна такса в помощ на читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар