Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 18 октомври 2022 г.

Участия в Рогозен и Селановци

 На 15 октомври танцов състав "Аира" взеха участие във фестивал „Заедно ще се чуем по-високо, по-широко, по-далеко“
в с. Рогозен, а певческа група "Пчелина" представиха Търнак във фестивал "Кукурузени усмивки" в с. Селановци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар