Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 17 октомври 2022 г.

Ролята на младите хора

 На 1 септември се проведе среща-разговор за "Ролята на младите хора" и отчет за дейността на НГ "Младите за Търнак". Младежите се организираха в три отбора, които дадоха свои примери с лични проекти. - Екология, Аптека, Здравословно хранене.


Няма коментари:

Публикуване на коментар