Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 21 юли 2023 г.

Табло за 24 май

 Клуб "Роден край" и НГ "Младите за Търнак" изработиха табло по повод 24 май.

Няма коментари:

Публикуване на коментар