Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 26 юли 2023 г.

“МЛАДИТЕ ЗА ТЪРНАК” намериха място в бяла книга за младежкото доброволчество!

НГ "Младите за Търнак" намери място в БЯЛА КНИГА за младежкото доброволчество, която е разработена от експерти от дирекция “Младежки политики” на Министреството на младежта и спорта и е част от проекта “Европейска година на младежта, Национални координатори - България”, финансиран от Европейска комисия по Договор за безвъзмездна финансова помощ и със средства в рамките на бюджета на министерството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар